Forlovelsesringer
 • Diamantring Sevendal, klassisk kantet i hvitt gull 1ct diamant
 • Gifteringer
 • Smykker
 • Diamantring Sevendal, klassisk kantet i hvitt gull 1ct diamant
 • Enstens diamantøredobb 6 klør hvitt gull i øret på en modell
 • Tennisarmbånd Sevendal, hvitt gull, 2ct og 6ct på arm
 • Rosettring Sevendal, hvitt gull med 1 carat diamant
 • Om Sevendal
 • Vi velger våre materialer med største omhu for å sikre at de oppfyller de høyeste standardene, både med tanke på kvalitet og vårt ansvar for samfunn og miljø.

  Våre naturlige diamanter er hentet fra Etkati- og Diavik-gruvene i Canada, og hver diamant blir nøye sporet.

  I alle våre smykker bruker vi kun gull som er sertifisert av Fairtrade. Dette sikrer at hvert kjøp bidrar til bedre levekår og miljøstandarder i gruvesamfunnene.

 • Hvorfor velge etisk gull?

  Gull er en av de mest ettertraktede råvarene i verden. Men gullgruvedrift er ofte forbundet med farlige forhold, utnyttelse og miljøødeleggelse. I denne artikkelen vil vi utforske viktigheten av å velge etisk gull og de utfordringene som preger gullgruveindustrien. 

   

  Det er nødvendig å ta etiske og bærekraftige beslutninger når det gjelder kjøp av gull. Gullgruvedrift er en av de mest destruktive industriene i verden.

  Hvor kommer gull fra?

  Gull finnes naturlig i jordskorpen, men det er vanligvis fordelt i små mengder. Den vanligste kilden til gull er rike malmforekomster som ligger dypt under jordens overflate. Disse forekomstene, ofte av enorm størrelse, krever omfattende utvinningsmetoder for å hente ut det verdifulle gullet.

  Industriell gullgruve opprasjon i Australia sett ovenefra. hjullaster kjører ned til gruven

  I dag utgjør industrielle gullgruver omtrent 80 prosent av verdens årlige gullproduksjon.

  Cyanidutvasking er den mest utbredte metoden for å utvinne gull. I denne prosessen knuses bergartene til fint støv og gjennomgår en omhyggelig prosess med bruk av en cyanidbasert løsning for å separere gullet. Cyanid er et giftig stoff som kan forurense vann og miljøet. For å utvinne kun 10 gram gull, kreves hele 4 kilo cyanid, og resultatet er utrolige 20 tonn giftig avfall og 260 kilo klimagassutslipp

   

  For å begrense de økologiske konsekvensene av gullgruvedrift, bygges det ofte demninger for å lagre avfallet, som vanligvis tar form av et grått, væskeaktig slam.

  Et grått cyanidholdig gruveslam blir spylt ut i en dam

  Disse demningene er ikke alltid en sikker løsning. Kjemikaliene som brukes i cyanidutvasking har en tendens til å sive inn i jord og grunnvann, noe som kan forurense vannkilder og miljøet.

  Gruveopprasjon på fjellet sett fra oven, en stor dam med gruveslam ligger i ellers urørt natur

  Et enda større problem er faren for katastrofale lekkasjer. Verden er i dag fylt med tusenvis av slike demninger, og det har allerede vært over 364 hendelser med brudd på disse dammene, som har resultert i alvorlige miljøkatastrofer. Slike hendelser har rammet land som CanadaRomaniaKinaGhanaRusslandPeruSør-Afrika   og mange andre i en endeløs liste.

   

  Noen av de mest kjente miljøkatastrofene som er forårsaket av demningsbrudd er:

  • Banqiao-demningen i Kina, 1975: Dette er den verste miljøkatastrofen som er forårsaket av demningsbrudd. Demningen brast og skapte en flodbølge som drepte over 200 000 mennesker og ødela over 10 millioner hjem.
  • Brumadinho-demningen i Brasil, 2019: Dette er den mest nylige store miljøkatastrofen som er forårsaket av demningsbrudd. Demningen brast og skapte en flodbølge av giftig slam som drepte over 200 mennesker og ødela over 1 000 hjem.
  Gruveslam har rent ut i en elv og forurenset en helt innsjø

  Baia Mare Aurul-gullgruven i Nordvest-Romania brøt sammen og frigjorde 100 000 kubikkmeter avfallvann, sterkt forurenset med cyanid

  Denne hendelsen fant sted 30. januar 2000 og er en av de største miljøkatastrofene i Europa.

  Giftig gruve slam fra Baia Mare Aurul-gullgruven, begravet kirke
  Baia Mare Aurul-gullgruven, begravet krike, nært hold

  Det anslås at gruveselskaper globalt er ansvarlige for å dumpe minst 180 millioner tonn giftig avfall i elver, innsjøer og hav hvert år, med ødeleggelse av korallrev, marint liv og ferskvannsøkosystemer.

  Småskala gullgruvedrift: En skjult miljøkatastrofe

  Småskala gullgruvedrift er en av de største miljøproblemene i verden. Den utgjør rundt 20 prosent av verdens gullproduksjon, men står for hele 90 prosent av den totale arbeidsstyrken. Verden over teller småskala gullgruvearbeidere omtrent 20 millioner individer.

   

  I tillegg til miljøproblemer, er småskala gullgruvedrift også forbundet med sosiale og økonomiske utfordringer. Mange gullgruvearbeidere er utsatt for utnyttelse og lav lønn. De mangler ofte tilgang til grunnleggende rettigheter og tjenester, og de er ofte fanget i en syklus av fattigdom.

  Ulovlig gullgruve i regnskogen, arbeidere og pågående aktivitet

  En av de mest skadelige metodene for å utvinne gullet er kvikksølvvask. I denne prosessen blandes gullgruvestein med kvikksølv, som binder seg til gullet og gjør det lettere å skille det ut.

   

  Småskala gullgruvedrift er den største kilden til kvikksølvforurensning i verden, og bidrar med nesten 40 prosent av alt kvikksølv som kommer inn i atmosfæren vår. Når kvikksølv slippes ut i atmosfæren, kan det transporteres over lange avstander og forurense vann, jord og luft. Kvikksølv kan også akkumuleres i levende organismer, og kan føre til alvorlige helseproblemer, inkludert hjerneskader, fødselsskader og kreft.

  Kvikksølv i hånden på en gullgruvearbeider
  Gullgruvearbeider blander kvikksølv og sediment for hånd

  Bildene viser hvordan småskala gullgruvearbeidere bruker kvikksølv for å utvinne gull. Denne prosessen er svært farlig og kan føre til alvorlige helseproblemer. Når gull og kvikksølv blandes manuelt, kan det enkelt komme i kontakt med huden eller inhaleres. Når denne blandingen blir oppvarmet for å separere ut gullet, dannes metylkvikksølv, en enda farligere form for kvikksølv. Mange av gruvearbeiderne har begrenset tilgang til ressurser og kunnskap om hvordan man trygt håndterer kvikksølv.

   

  Det er viktig å finne bærekraftige måter å utvinne gull på for å beskytte miljøet og folkehelsen. Dette kan gjøres ved å støtte utviklingen av nye teknologier og ved å gi småskala gruvearbeidere opplæring i trygge gruvemetoder.

  En klump med gull og kvikksølv amalgam i hånden til en gullgruvearbeider
  Gullgruvearbeider brenner av kvikksølv og gull amalgam mens han holder trøyen foran nesen

  Studier viser at 3,3-6,5 millioner gullgruvearbeidere lider av skader fra kvikksølveksponering, som syns- og hørselstap, permanent hjerneskade, forsinket fosterutvikling og misdannelser.

  Barnearbeid i gullgruver: En ond spiral

  Barnearbeid i gullgruver er en av de mest alvorlige formene for barnearbeid i verden. En praksis som ikke bare er ulovlig, men som også har ødeleggende konsekvenser for barnas fysiske og mentale helse.

   

  Ifølge en nylig publikasjon i publikasjon i National Institutes og Health (NIH) tvinges over 5 millioner barn til å arbeide i små gullgruver verden over.

   

  Barn i gullgruver utsettes for farlige arbeidsforhold, inkludert eksponering for tungmetaller, giftige kjemikalier og røyk. De utsettes også for fysisk og psykisk misbruk.

  BArnearbeider holder en bøtte og står i sand
  BArnearbeider jobber og løfter en tung bøtte

  Dessverre er fattigdom ofte den røde tråden som presser barn inn i gullgruvearbeid. Arbeidsgivere tyr til barn som arbeidskraft hovedsakelig fordi de er billigere å ansette enn voksne. Denne ondskapsfulle sirkelen forsterker fattigdommens grep og fører til en urovekkende vekst i antallet barnearbeidere.

   

  Det er derfor en ufravikelig nødvendighet å kjempe mot fattigdommen som driver denne praksisen. En god og gratis skoleutdanning for alle er en viktig del av denne kampen. Dette vil gi barna muligheten til å velge utdanning og en bedre fremtid i stedet for å bli tvunget til å arbeide i farlige og skadelige gullgruver.

   

  Fairtrade-praksis kan bidra til å sikre at barn ikke blir utnyttet. Fairtrade-sertifiserte gullgruver er forpliktet til å beskytte barn og sikre at de ikke blir utnyttet. Dette kan gjøres ved å gi barn muligheter til utdanning og utdanning

  Gullutvinning ødelegger regnskogen

  Gullutvinning er en miljøkatastrofe som ødelegger regnskogen, forurenser miljøet og utnytter mennesker.

   

  I 2021 ble hele 16 500 kvadratkilometer regnskog slettet fra kartet i Brasil, en overflate som er større enn hele Belgia. 

   

  Stort område med groper og kulper med giftig avfall i regnskogen

  Denne ødeleggelsen skyldes i stor grad gullutvinning, som krever store områder av regnskog for å finne gullforekomster.

   

  Gullutvinning er også en kraftig forurensningskilde. For å frigjøre gullet fra malmen, brukes giftige kjemikalier som cyanid og kvikksølv. Disse kjemikaliene slipper løs et ødeleggende miljøavtrykk, og de er like farlige for mennesker og dyr.

  Utgravet område i reignskogen
  Utgravet område i reignskogen, ødelagt etter gullgruve drift

   I 2019 ble store mengder cyanid oppdaget i Tapajós-elven i Brasil, forårsaket av nærliggende gullgruver. Denne forurensningen førte til massedød av fisk og annet dyreliv, og mennesker ble alvorlig syke.

   

  I tillegg til miljøødeleggelsen, er gullutvinning også forbundet med brudd på menneskerettighetene. Arbeiderne i gullgruvene lider ofte under dårlig lønn og farlige arbeidsforhold. De er sårbare for utnyttelse, både fra arbeidsgivere og lokale myndigheter.

   

  Det ble avslørt at barn arbeidet i gullgruver i Brasil, og disse barna ble utsatt for farlige kjemikalier og arbeidsforhold, samtidig som de ble nektet lønn for sitt harde arbeid. 

   

  Kvikksølvforgiftning hos barn kan føre til permanent hjerneskade.

  Stort område i regnskogen, avskoget og med kulper med giftig avfall
  Nedkappet trær i regnskogen med forurenset jordsmon

  En annen realitet er den massive kvikksølvforurensningen som herjer store deler av regnskogen. 

   

  Prøver tatt fra områder som ligger mer enn 50 kilometer unna gruvedriftsområder avslørte sjokkerende høye nivåer av kvikksølv i jorden, sammenlignbare med nivåene man finner i industrielle byer i Kina og større enn i nærheten av kullkraftverk i Europa og Nord-Amerika.

  En astronaut ombord på Den internasjonale romstasjonen (ISS) tok dette fotografiet av gullgruver i østlige Peru 24.12.2020. Elven og gruvene skjærer gjennom den ellers sammenhengende Amazonas-regnskogen i Perus Madre de Dios-region.

  Resirkulert gull: En illusjon av etikk

  Resirkulert gull er ofte markedsført som en løsning for å redusere de negative effektene av gullproduksjonen. Ideen om at resirkulert gull er etisk og har en positiv effekt på miljøet og menneskerettighetene er imidlertid en illusjon. 

   

  Gullsmeder har alltid kjøpt inn gammelt gull for å resirkulere og skape nye smykker, ikke på grunn av miljøbevissthet, men fordi det er en inntektskilde. Gullet blir kjøpt inn til under spot-pris og solgt videre med god fortjeneste. Tidligere ble ikke resirkulert gull ansett som å ha en "etisk verdi," men nå blir det fremhevet som miljøvennlig og etisk for å appellere til bevisste forbrukere, uten at det skjer endringer i forsyningskjeden.

   

  Bruken av utelukkende resirkulert gull kan faktisk ses på som uetisk, ettersom det ikke bidrar til å gjøre sektoren mer bærekraftig. Gull er kanskje det mest konsekvent resirkulerte materialet av alle. Siden oppdagelsen av gull for over 6000 år siden har kun 2% av alt gull som er utvunnet, ikke blitt gjort rede for, enten fordi det har blitt kastet eller mistet oversikten over. Årsaken til denne ekstraordinære statistikken ligger ikke i miljøbevissthet, men snarere i den økonomiske verdien av gull.

   

  Den sanne utfordringen vi står ovenfor er at rundt 20 millioner mennesker på verdensbasis er involvert i småskala gullgruvedrift, hvorav 5 millioner er barn. Disse menneskene, noen av de fattigste i verden, utvinner gull primært for å forsørge seg selv og sine familier. For dem er gullgruvedrift alltid verdt innsatsen, uansett hvor mange resirkulerte gifteringer som selges. Etterspørselen etter gull er høyere enn produksjonen, og gruvedrift blir i stor grad påvirket av gullprisen og tilgjengelige gruvereserver, ikke av etterspørselen etter smykker.

   

  Markedsføring av resirkulert gull som et etisk alternativ er derfor ikke bare grønnvasking, men underminerer også initiativer som jobber for å bekjempe barnearbeid, utnyttelse og miljøødeleggelser. Av millioner av gruvearbeidere som trenger hjelp, har færre enn 15 000 hatt nytte av programmer som er designet for å hjelpe dem å få rettferdige priser og jobbe under tryggere forhold.

  Etisk gull: Fairtrade Gold og Fairmined Gold

  Etisk gull er gull fra små gullgruver med en åpen og sporbar forsyningskjede som er produsert på en måte som er bærekraftig og respekterer menneskerettighetene.

   

  Dette betyr at det ikke er brukt barnearbeid, tvangsarbeid eller miljøødeleggelser under utvinningen og produksjonen av gullet.

   

  Det finnes to sertifiseringsprogram som garanterer at gullet er etisk produsert, Fairtrade Gold og Fairmined Gold.

  Fairmined gold logo
  Fairtrade gold logo

  Fairtrade Gold

  Fairtrade Gold er et sertifiseringssystem som sikrer at gullet er produsert på en etisk og bærekraftig måte. Systemet er utviklet av Fairtrade International, en ideell organisasjon som jobber for å sikre rettferdige handelsforhold for produsenter i utviklingsland.

   

  Fairtrade Gold-sertifisert gull er produsert av småskala gruvearbeidere som får en rettferdig pris for gullet sitt. Det er også en tilleggsbetaling som går til samfunnsutvikling og prosjekter som skal forbedre levekårene til arbeiderne og lokalsamfunnet.


  Fairmined Gold

  Fairmined Gold er et annet sertifiseringssystem som også fremmer etisk gullutvinning. Systemet er utviklet av Alliance for Responsible Mining (ARM), en ideell organisasjon som arbeider for å forbedre arbeidsforholdene og miljøpåvirkningen av småskala gruvearbeid.

   

  Fairmined Gold-sertifiseringen setter strenge standarder for arbeidsforhold, miljøhensyn og sosialt ansvar. Arbeidere som jobber under denne sertifiseringen, får også en rettferdig pris for gullet sitt, og det legges vekt på bærekraftige praksiser.  Forskjellene mellom Fairtrade Gold og Fairmined Gold

  Selv om begge sertifiseringssystemene har lignende mål, er det noen forskjeller i hvordan de opererer og hvilke organisasjoner som står bak dem:


  • Organisasjoner:  Fairtrade Gold er en del av Fairtrade International, en bredere organisasjon som fokuserer på rettferdig handel for ulike produkter. Fairmined Gold er utviklet og administrert av Alliance for Responsible Mining (ARM), som har spesialisert seg på å forbedre småskala gruvearbeid.


  • Standarder: Fairtrade Gold-standardene er basert på Fairtrade Internationals generelle standarder for rettferdig handel. Fairmined Gold-standardene er mer spesifikke for gullutvinning og tar hensyn til de utfordringene som småskala gruvearbeidere står overfor.


  • Tilleggsfordeler: Både Fairtrade Gold og Fairmined Gold gir tilleggsfordeler til arbeidere og lokalsamfunn, som inkluderer økonomisk støtte til samfunnsutvikling og sosiale prosjekter.


  • Sertifiseringssymboler: Produktene som oppfyller standardene for Fairtrade Gold og Fairmined Gold, kan bære sertifiseringssymbolene til de respektive systemene, slik at forbrukerne kan identifisere etisk produserte gullprodukter.

  Fairtrade Gold og Fairmined Gold er begge viktige sertifiseringssystemer som bidrar til å fremme bærekraftig gullutvinning. Ved å kjøpe Fairtrade Gold- eller Fairmined Gold-sertifisert gull kan forbrukere bidra til å støtte disse målene.

  Gjør en stor forskjell

  Din beslutning om å kjøpe i etisk gull kan være en vei ut av fattigdom og urettferdighet for småskala gullgruvearbeidere. 

   

  Disse dedikerte individene utgjør hele 90% av arbeidsstyrken i gullgruveindustrien, men deres innsats bidrar kun til 20% av den totale gullutvinningen.

   

  Ved å velge etisk gull kan du bidra til å sikre at gruvearbeidere mottar en rettferdig kompensasjon for sitt slit, samtidig som du unngår å støtte en industri som er notorisk kjent for alvorlige menneskerettighetsbrudd og skadelig påvirkning på miljøet. 

   

  Med over 20 millioner mennesker som arbeider i småskala gullgruvedrift globalt, har etisk gull potensial til å ha en betydelig innvirkning på millioner av individer og samfunn verden over.

   

  Selv om sertifisert etisk gull for tiden er sjeldent å finne på det norske markedet, er forbrukernes potensial til å skape endring enormt. Ved å spre budskapet om etisk gull kan vi bidra til å øke etterspørselen etter etisk gull. 

   

  Dette vil på sin side sikre at flere gruvearbeidere får en rimelig betaling for sitt arbeid, samtidig som vi beskytter miljøet for kommende generasjoner.

   

  Takk for at du har lest denne artikkelen. Vi håper du vil dele budskapet videre og bidra til å skape en mer ansvarlig gullindustri.