Er gifteringer i resirkulert gull etiske?

Jonathan Sevendal

|

|

5 min

Gifteringer er virkelig noe spesielt! De symboliserer kjærlighet, forpliktelse og en unik forbindelse mellom to mennesker. Når vi leter etter den perfekte ringen, ønsker vi oss noe vakkert og samtidig miljøvennlig. 


Resirkulert gull blir ofte fremhevet som et miljøvennlig og etisk valg, men er det virkelig så bra som det blir framstilt?

Resirkulert gull: Et etisk alternativ?

Resirkulert gull er et miljøvennlig alternativ til ny gullutvinning, men det er ikke nok til å erstatte behovet for gruvedrift.

Gull er et dyrebart materiale som hovedsakelig blir utvunnet av økonomiske årsaker. Etterspørselen etter gull er høyere enn produksjonen, og gruvedrift blir i stor grad påvirket av gullprisen og tilgjengelige gruvereserver, ikke etterspørselen etter smykker.

Det er anslått at rundt 20 millioner mennesker er involvert i småskala gullgruvedrift på verdensbasis, hvorav 5 millioner er barn

Disse menneskene, noen av de fattigste i verden, utvinner gull primært for å forsørge seg selv og familiene sine.

For dem vil gullgruvedrift alltid være verdt innsatsen, uavhengig av hvor mange resirkulerte gifteringer som selges.

Når du kjøper etiske smykker, støtter du små gullgruvesamfunn og bærekraftige praksiser. Kjøp av smykker i resirkulert gull har ingen positiv humanitær effekt.

Her er noen flere ting du bør vite om gullgruvedrift:

  • Gullgruvedrift er en av de mest forurensende industriene i verden. Den kan forårsake forurensning av luft, vann og jord, og den kan også bidra til klimaendringer.
  • Gullgruvedrift kan ha en negativ innvirkning på menneskerettighetene. Arbeidere i gullgruver utsettes ofte for farlige arbeidsforhold, og de kan bli utsatt for tvangsarbeid, barnearbeid og andre former for utnyttelse.
Ikon i lilla , grønt, rosa, etikk sevendal

Gullgruvedrift er en av de mest ødeleggende næringene på kloden

Gullgruvedriftens påvirkning på miljøet

Både industriell og småskala gullgruvedrift har betydelige miljøkonsekvenser. Industriell gruvedrift, som står for 80 prosent av verdens årlige gullproduksjon, fører til store mengder giftig avfall og utslipp av klimagasser. 


Gruveselskapene dumpet årlig minst 180 millioner tonn giftig avfall i vannkilder, noe som forårsaker ødeleggelser i korallrev, marint liv og ferskvannsøkosystemer. 

Gruveslam_utslipp_cyandi_romania_elv_fylt_med_giftig_avfall

Småskala gullgruvedrift

Småskala gullgruvedrift er også problematisk. Denne typen gruvedrift er den største kilden til menneskeskapte kvikksølvutslipp, noe som fører til alvorlige helseproblemer både for arbeiderne og miljøet. 


Millioner av mennesker i sårbare samfunn jobber under farlige forhold i disse gruvene for å overleve. Dessverre tjener mange av dem svært lite, og barnearbeid er dessverre utbredt. 


 Studier viser at 3,3-6,5 millioner gullgruvearbeidere lider av skader fra kvikksølveksponering, som kan inkludere syns- og hørselstap, permanent hjerneskade, forsinket fosterutvikling og misdannelser. 

Gullgruve_arbeider_med_kvikksølv_i_hånden

Kvikksølv brukes ofte i gullutvinning for å skille gullet fra andre mineraler. I tillegg til de menneskelige kostnadene forårsaker det alvorlig forurensning av vannkilder og økosystemer. Kvikksølv lekker ut i vann og jord og akkumuleres i næringskjeden, noe som har langvarige og skadelige virkninger på både mennesker og dyreliv. 

Ulovlig gruvedrift og avskogning

Gullgruvedrift har også ført til omfattende avskoging, spesielt i regnskogsområder. Den ulovlige gruvedriften har forårsaket store skader på naturen og resultert i tap av verdifulle skogsområder. 


Kvikksølvforurensningen i disse skogene er enorm, prøver tatt fra områder som ligger minst 50 kilometer unna gruvedriftsområdene, har avdekket høyere nivåer av kvikksølv i jorden enn i skoger nær kullkraftverk i Europa og Nord-Amerika. Disse nivåene er sammenlignbare med dem man finner i industribyer i Kina, som for eksempel kullavhengige Chongqing.

Avskoging i regnskogen forurenset vann og gjørme

Rio Huaypetue-gruven er en stor åpen gullgruve i et avsidesliggende område i det peruanske Amazonas, gruvedriften er dårlig regulert med mange rapporter om barnearbeid og miljøskade.

Illusjonen om resirkulert gull

Resirkulert gull blir ofte markedsført som en løsning for å redusere de negative effektene av gullproduksjonen. Ideen om at resirkulert gull er etisk og har en positiv effekt på miljøet og menneskerettighetene er imidlertid en illusjon. 


Smykkeindustrien har brukt disse påstandene for å villede forbrukere og skape en følelse av tilfredshet.


Gullsmeder har alltid kjøpt inn gammelt gull for å resirkulere og skape nye smykker, ikke på grunn av miljøbevissthet, men fordi det er en inntektskilde. 


Gullet blir kjøpt inn til under spot-pris og solgt videre med god fortjeneste.


Tidligere ble ikke resirkulert gull ansett som å ha en "etisk verdi", men nå blir det fremhevet som miljøvennlig og etisk for å appellere til bevisste forbrukere, uten at det skjer endringer i forsyningskjeden. 


Bruken av utelukkende resirkulert gull kan faktisk ses på som uetisk, ettersom det ikke bidrar til å gjøre sektoren mer bærekraftig.


Gull er kanskje det mest konsekvent resirkulerte materialet av alle. Siden oppdagelsen av gull for over 6000 år siden har kun 2% av alt gull som er utvunnet, ikke blitt gjort rede for, enten fordi det har blitt kastet eller mistet oversikten over. 


Årsaken til denne ekstraordinære statistikken ligger ikke i miljøbevissthet, men snarere i den økonomiske verdien av gull.

 

Utfordringen

Den sanne utfordringen vi står ovenfor er at det vil det alltid være lønnsomt å utvinne gull, uavhengig av hvor mange resirkulerte gifteringer og gullsmykker som selges. 


Markedsføring av resirkulert gull som et etisk alternativ er derfor ikke bare grønnvasking, men underminerer også initiativer som jobber for å bekjempe barnearbeid, utnyttelse og miljøødeleggelser.

Smykker_Sevendal_gullarmbånd_hvitt_gull_gult_gull_rosegull_øreringer_med_diamanter_forlovelsering_hvitt_gull_med_sidediamanter_øredobb_diamant_elementer_fra_norsk_natur_stein_blader_kvist_stokk_grønn_bakgrunn

Hva er etsike smykker?

Etiske smykker er smykker som er laget av materialer som er utvunnet og produsert på en etisk og ansvarlig måte. 


Dette betyr at gruvearbeiderne får en rettferdig lønn, at de jobber i trygge og sunne omgivelser, og at miljøet beskyttes.

 

Det er mange grunner til å velge etiske smykker. For det første er det etisk riktig å støtte gruvearbeidere som får en rettferdig lønn og jobber i trygge omgivelser. For det andre er det viktig å beskytte miljøet. For det tredje kan etiske smykker bidra til å redusere fattigdom, da de kan gi inntekt til småskala gruvesamfunn.


Det er flere måter å finne etiske smykker på. Du kan kjøpe smykker fra merkevarer som er sertifisert for å være etiske, eller du kan kjøpe smykker fra lokale produsenter som du vet bruker etiske metoder.

Ikon for etiske smykker i lilla og grønt sevendal

Hvis du kjøper gifteringer i resirkulert gull, gir det ingen positiv miljømessig eller humanitær innvirkning.

Muligheten til å bidra positivt

Gullgruvedrift har mange negative konsekvenser, men det kan også bidra positivt til samfunnet hvis det gjøres på riktig måte. Småskala gullgruvedrift gir inntekt til millioner av mennesker i nød og kan fungere som en økonomisk motor. 


Når denne gruvedriften blir gjort på en miljøvennlig og ansvarlig måte, for eksempel gjennom Fairtrade-sertifisering, kan kjøp av smykker støtte økonomisk utvikling og skape arbeidsplasser for dem som virkelig trenger det.

Fairtrade_gull_logo

Invester i kjærlighet og bærekraft

Når du velger Fairtrade-gull, kan du være trygg på at du støtter gruvearbeidere som får rettferdig betaling og jobber under trygge og verdige forhold. Du kan også være trygg på at gullet er utvunnet på en måte som ikke forurenser miljøet.

Fairtrade-gull er et flott alternativ for alle som ønsker å feire kjærligheten sin på en etisk måte. Det er et symbol på ekte kjærlighet og omsorg for verden rundt oss.

Her er noen av fordelene med Fairtrade-gull:

  • Gruvearbeidere får rettferdig betaling for arbeidet sitt.
  • Gruvearbeidere jobber under trygge og verdige forhold.
  • Gullet er utvunnet på en måte som ikke forurenser miljøet.
  • Fairtrade-gull bidrar til å skape en mer rettferdig og bærekraftig gullindustri.

Hvis du er på utkikk etter et etisk alternativ til vanlig gull, så anbefaler jeg at du velger Fairtrade-gull. Det er et flott valg for alle som ønsker å feire kjærligheten sin på en etisk måte.