Forlovelsesringer
 • Diamantring, Klassisk tynn pave i hvitt gull
 • Gifteringer
 • Smykker
 • om sevendal
 • Vi velger våre materialer med største omhu for å sikre at de oppfyller de høyeste standardene, både med tanke på kvalitet og vårt ansvar for samfunn og miljø.

  Våre naturlige diamanter er hentet fra Etkati- og Diavik-gruvene i Canada, og hver diamant blir nøye sporet.

  I alle våre smykker bruker vi kun gull som er sertifisert av Fairtrade. Dette sikrer at hvert kjøp bidrar til bedre levekår og miljøstandarder i gruvesamfunnene.

 • Klassisk tynn diamantring pave i hvitt gull
 • Giftering med diamanter i hvitt gull, fra Sevendal

  Er gifteringer i resirkulert gull etiske?

  Resirkulering er ofte assosiert med miljøvennlighet og bærekraft. Ved å redusere etterspørselen etter materialer, kan vi også redusere den negative påvirkningen av produksjonen. Men når det gjelder gull, er ikke resirkuleringens effekter alltid like klare. 


  Mange tror at kjøp av smykker i resirkulert gull bidrar til humanitære og miljømessige fordeler. Sannheten kan overraske. 

  Gullresirkulering: Økonomisk drivkraft eller miljøhensyn?

  Gull er kanskje det mest regelmessig resirkulerte materialet av dem alle. Siden oppdagelsen for over 6000 år siden har bare 2% av alt utvunnet gull gått tapt. Denne statistikken skyldes ikke miljøhensyn, men den økonomiske verdien av gull.


  Etterspørselen etter gull


  Gull er et dyrebart materiale som hovedsakelig utvinnes av økonomiske årsaker. Etterspørselen etter gull overstiger produksjonen. Gruvedrift påvirkes av gullprisen og tilgjengelige gruvereserver, ikke etterspørselen etter smykker.

  Miljøkonsekvenser av gullgruvedrift

  Giftigavfall fra gullgruvedrift i Romania

  Industriell gruvedrift


  Industriell gruvedrift står for 80 prosent av verdens årlige gullproduksjon. Det fører til store mengder giftig avfall og utslipp av klimagasser.  Giftig avfall


  Gruveselskapene dumper årlig minst 180 millioner tonn giftig avfall i vannkilder. Dette ødelegger korallrev, marint liv og ferskvannsøkosystemer. Det skapes 20 tonn med giftig avfall for å produsere nok gull til en giftering.  Småskala gruvedrift


  Småskala gullgruvedrift er den største kilden til menneskeskapte kvikksølvutslipp. Det fører til alvorlige helseproblemer både for arbeiderne og miljøet.

  Kvikksølvbruk i gruvedrift

  • Kvikksølv brukes ofte i gullutvinning for å skille gullet fra andre mineraler.
  • Kvikksølv forårsaker alvorlig forurensning av vannkilder og økosystemer.
  • 3,3-6,5 millioner gullgruvearbeidere lider av skader fra kvikksølveksponering. Dette inkluderer syns- og hørselstap, permanent hjerneskade, forsinket fosterutvikling og misdannelser.

  Myter og realiteter om resirkulert gull

  Gullsmeder har tradisjonelt kjøpt inn brukt gull for å resirkulere og lage nye smykker, ikke av hensyn til miljøet, men som en kilde til inntekt. Brukt gull anskaffes ofte til under markedspris og selges deretter med betydelig fortjeneste.  Misvisende markedsføring


  Tidligere ble ikke resirkulert gull ansett å ha noen "etisk verdi". I dag fremheves det som miljøvennlig og etisk for å appellere til bevisste forbrukere. Dette til tross for at det ikke har vært vesentlige endringer i forsyningskjeden.  Grønnvasking


  Markedsføring av resirkulert gull som etisk alternativ er ikke bare grønnvasking. Det undergraver også initiativer som arbeider for å bekjempe barnearbeid, utnyttelse og miljøødeleggelser. Det forhindrer også ansvarlig gullutvinning.

  Fairtrade-gull: En ekte bærekraftig løsning

  Når Fairtrade-praksisen brukes ved småskala-gruver, blir arbeiderne utdannet om farene ved kvikksølv for dem selv, deres barn og miljøet. De lærer hvordan de kan arbeide uten bruk av kvikksølv og cyanid. Gull produsert uten disse kjemikaliene kalles "Øko-gull" og gir ekstra inntekter til gruvesamfunnene

  .


  Fordelene med Fairtrade-gull


  Fairtrade-praksisen sikrer at gruvearbeidere får en rettferdig lønn for sitt arbeid. De kan også jobbe under verdige forhold. I tillegg får gruvesamfunn en ekstra premie på 20 000 kroner per kilo utvunnet gull. Disse pengene brukes til samfunnsprosjekter, som å bygge skoler eller sykehus. 


  Fairtrade-gull gir gruvearbeidere en mulighet til å forbedre sin hverdag. Det gir håp for fremtiden ved å skinne et lys i enden av tunnelen av fattigdommens onde sirkel. Det bidrar også til å stoppe miljøforurensningen som berører oss alle.

  Fairtrade-gull

  • Fairtrade-gull produseres uten bruk av kvikksølv og cyanid.
  • Gruvearbeidere mottar en premium på 20 000 kroner per kilo utvunnet gull.
  • Pengene brukes til samfunnsprosjekter som skoler og sykehus.
  Ikon for etiske smykker i lilla og grønt sevendal

  Ditt kjøp av gifteringer i resirkulert gull, gir ingen positiv miljømessig eller humanitær innvirkning.

  Din rolle i bærekraftig forbruk

  Ditt valg som forbruker har en stor innvirkning på retningen industrien tar. Ved å velge produkter som er laget med hensyn til mennesker og miljø, bidrar du til å skape etterspørsel etter mer ansvarlige praksiser. Ved å velge etisk gull som Fairtrade eller Fairmined gull, kan du støtte en mer rettferdig og bærekraftig gullindustri.

  Spre budskapet om bærekraftig gull

  For å fremme en bærekraftig gullindustri er det viktig å øke bevisstheten blant forbrukerne. Ved å informere om fordelene ved fairtrade og fairmined gull, samt utfordringene knyttet til tradisjonell gullgruvedrift, kan vi bidra til å endre bransjen. Informasjon og kunnskap er nøkkelen til å drive frem en mer ansvarlig og rettferdig gullindustri.  Løsninger for fremtiden


  Gullproduksjon har betydelige miljømessige og sosiale konsekvenser. Heldigvis finnes det løsninger som kan redusere disse negative effektene. Ved å velge Fairtrade-gull og spre informasjon om bærekraftige alternativer, kan vi alle bidra til å forme en mer rettferdig og miljøvennlig gullindustri. Gjennom våre valg kan vi støtte en bransje som tar ansvar for både mennesker og planeten.


  Gullindustrien står overfor store utfordringer, men ved å fokusere på bærekraftige praksiser kan vi gjøre en positiv forskjell. Fairtrade-gull gir gruvearbeidere bedre arbeidsforhold og miljøvennlig utvinning. Ved å dele kunnskap om disse alternativene, kan vi skape en sterkere etterspørsel etter etisk produsert gull. Slik kan vi bidra til en fremtid hvor gullproduksjonen ikke går på bekostning av verken mennesker eller miljø.