Forlovelsesringer
 • Diamantring Sevendal, klassisk kantet i hvitt gull 1ct diamant
 • Gifteringer
 • Smykker
 • Diamantring Sevendal, klassisk kantet i hvitt gull 1ct diamant
 • Enstens diamantøredobb 6 klør hvitt gull i øret på en modell
 • Tennisarmbånd Sevendal, hvitt gull, 2ct og 6ct på arm
 • Rosettring Sevendal, hvitt gull med 1 carat diamant
 • Om Sevendal
 • Vi velger våre materialer med største omhu for å sikre at de oppfyller de høyeste standardene, både med tanke på kvalitet og vårt ansvar for samfunn og miljø.

  Våre naturlige diamanter er hentet fra Etkati- og Diavik-gruvene i Canada, og hver diamant blir nøye sporet.

  I alle våre smykker bruker vi kun gull som er sertifisert av Fairtrade. Dette sikrer at hvert kjøp bidrar til bedre levekår og miljøstandarder i gruvesamfunnene.

 • Er gifteringer i resirkulert gull etiske?

  Resirkulering er et ord som ofte assosieres med miljøvennlighet og bærekraft. Vi vet at ved å redusere etterspørselen etter materialer, kan vi også redusere den negative påvirkningen av produksjonen. Men når det kommer til gull, er resirkuleringens effekter ikke alltid like klare. Mange tror kanskje at kjøp av smykker i resirkulert gull bidrar til både humanitære og miljømessige fordeler. Men sannheten kan overraske. Les om hvorfor resirkulering av gull kanskje ikke har den samme positive virkningen som du tror.

  Gullresirkulering: Økonomisk drivkraft eller miljøhensyn?

  Gull er kanskje det mest regelmessig resirkulerte materialet av dem alle. Siden oppdagelsen av for over 6000 år siden har bare 2% av alt utvunnet gull gått tapt. Denne bemerkelsesverdige statistikken skyldes ikke miljøhensyn, men heller den økonomiske verdien av gull.

   

  Gull er et dyrebart materiale som hovedsakelig utvinnes av økonomiske årsaker. Etterspørselen etter gull overstiger produksjonen, og gruvedrift påvirkes i stor grad av gullprisen og tilgjengelige gruvereserver, ikke etterspørselen etter smykker.

   

  Det anslås at rundt 20 millioner mennesker er involvert i småskala gullgruvedrift globalt, hvorav 5 millioner er barn. Disse menneskene, noen av de fattigste i verden, utvinner gull primært for å forsørge seg selv og sine familier. For dem vil gullgruvedrift alltid være verdt innsatsen, uavhengig av hvor mange resirkulerte gifteringer og gullsmykker som selges på nytt.

  Ikon i lilla , grønt, rosa, etikk sevendal

  Gullgruvedrift er en av de mest ødeleggende næringene på kloden

  Miljøkonsekvenser av gullgruvedrift

  Både industriell og småskala gullgruvedrift har betydelige miljøkonsekvenser. Industriell gruvedrift, som står for 80 prosent av verdens årlige gullproduksjon, fører til store mengder giftig avfall og utslipp av klimagasser.


  Gruveselskapene dumpet årlig minst 180 millioner tonn giftig avfall i vannkilder, noe som forårsaker ødeleggelser i korallrev, marint liv og ferskvannsøkosystemer. Det skapes 20 tonn med giftig avfall for å produsere nok gull til en giftering.


  Småskala gullgruvedrift er også problematisk. Denne typen gruvedrift er den største kilden til menneskeskapte kvikksølvutslipp, noe som fører til alvorlige helseproblemer både for arbeiderne og miljøet.


  Millioner av mennesker i sårbare samfunn jobber under farlige forhold i disse gruvene for å overleve. Dessverre tjener mange av dem svært lite, og barnearbeid er dessverre utbredt.


  Kvikksølv brukes ofte i gullutvinning for å skille gullet fra andre mineraler. I tillegg til de menneskelige kostnadene forårsaker det alvorlig forurensning av vannkilder og økosystemer. Kvikksølv lekker ut i vann og jord og akkumuleres i næringskjeden, noe som har langvarige og skadelige virkninger på både mennesker og dyreliv. 


  Studier viser at 3,3-6,5 millioner gullgruvearbeidere lider av skader fra kvikksølveksponering, som kan inkludere syns- og hørselstap, permanent hjerneskade, forsinket fosterutvikling og misdannelser.

  Myter og realiteter om resirkulert gull

  Gullsmeder har tradisjonelt kjøpt inn brukt gull for å resirkulere og lage nye smykker, ikke av hensyn til miljøet, men som en kilde til inntekt. Brukt gull anskaffes ofte til under markedspris og selges deretter med betydelig fortjeneste.


  Tidligere ble ikke resirkulert gull ansett å ha noen "etisk verdi", men i dag fremheves det som miljøvennlig og etisk for å appellere til bevisste forbrukere, til tross for at det ikke har vært vesentlige endringer i forsyningskjeden.


  Den virkelige utfordringen vi står overfor er at det alltid vil være lønnsomt å utvinne gull, uavhengig av hvor mange resirkulerte gifteringer og gullsmykker som selges.


  Ditt kjøp av resirkulerte gullsmykker har ingen sosial eller økologisk påvirkning på gruvedrift. Det støtter kun selskaper, både store og små, som ikke bidrar til miljøet eller produsentsamfunnene.


  Markedsføring av resirkulert gull som etisk alternativ er derfor ikke bare grønnvasking, men undergraver også initiativer som arbeider for å bekjempe barnearbeid, utnyttelse og miljøødeleggelser, og for å gjøre gullutvinning ansvarlig.

  Fairtrade-gull: En ekte bærekraftig løsning

  Når Fairtrade-praksisen implementeres ved småskala-gruver, blir arbeiderne utdannet om farene kvikksølv utgjør for dem selv, deres barn og miljøet. Fairtrade samarbeider med gruvearbeiderne for å eliminere bruken av kvikksølv og cyanid, som ofte også brukes. Gull produsert uten disse kjemikaliene klassifiseres som "Øko-gull" og genererer ekstra inntekter til gruvesamfunnene. 


  Fairtrade-praksisen sikrer at gruvearbeidere får en rettferdig lønn for sitt arbeid og kan jobbe under verdige forhold. I tillegg mottar gruvesamfunn en ekstra premie på 20 000 kroner per kilo utvunnet gull. Disse pengene brukes til samfunnsprosjekter, som å bygge skoler eller sykehus. Fairtrade-gull gir gruvearbeidere en mulighet til å forbedre sin hverdag. Det gir håp for fremtiden ved å skinne et lys i enden av tunnelen av fattigdommens onde sirkel og bidrar til å stoppe miljøforurensningen som berører oss alle. 


  Det er færre enn 15 000 personer som har dratt nytte av fordelene som tilbys av Fairtrade og Fairmined-programmene, hovedsakelig fordi det selges svært lite etisk gull, en stor årsak til det er markedsføringen av "etisk og miljøvennlig" resirkulert gull.

  Ikon for etiske smykker i lilla og grønt sevendal

  Hvis du kjøper gifteringer i resirkulert gull, gir det ingen positiv miljømessig eller humanitær innvirkning.

  Din rolle i bærekraftig forbruk

  Ditt valg som forbruker har en betydelig innvirkning på retningen industrien tar. Ved å velge produkter som er produsert med omtanke for mennesker og miljø, bidrar du til å skape etterspørsel etter mer ansvarlige praksiser. Ved å velge etisk gull som Fairtrade eller Fairminde gull, kan du være med på å støtte en mer rettferdig og bærekraftig gullindustri.

  Spre budskapet om bærekraftig gull

  En viktig del av å fremme en bærekraftig gullindustri er å øke bevisstheten blant forbrukerne. Ved å dele kunnskap om fordelene ved fairtrade og fairmined gull og utfordringene knyttet til tradisjonell gullgruvedrift, kan vi alle bidra til å drive endring mot en mer ansvarlig og rettferdig bransje.

  Gullproduksjon har betydelige miljømessige og sosiale konsekvenser, men det finnes løsninger som kan bidra til å redusere disse negative effektene. Ved å velge Fairtrade-gull og spre bevissthet om bærekraftige alternativer, kan vi alle være med på å forme en mer rettferdig og miljøvennlig gullindustri for fremtiden.