IGI vs. GIA: Hvilken diamantsertifisering er best?

Diamanter blir sertifisert for å rapportere ulike aspekter av kvaliteten deres. Vi inspiserer nøye hver diamant og sender den til et sertifiseringslaboratorium før den selges. I denne artikkelen vil vi sammenligne forskjellene mellom IGI- og GIA-sertifiseringer for diamanter.

Hva er IGI?

The International Gemological Institute (IGI) er en globalt anerkjent organisasjon som gir rapporter om sertifisering av diamanter, fargede steiner og smykker, samt utdanning og forskning innen gemmologi. Det ble etablert i 1975 og har lokasjoner i de største diamant- og smykkesentrene rundt om i verden, i byer som New York, Antwerpen, Mumbai, Bangkok og Hong Kong.

 

IGI er kjent for å bruke topp moderne utstyr for å vurdere edelstener og smykker. Rapportene deres gir informasjon om kvaliteten og egenskapene til de vurderte gjenstandene, noe som kan brukes til forsikringsformål, salg og andre formål.

 

I tillegg til sertifiseringstjenester tilbyr IGI også kurs og workshops i gemmologi for fagpersoner og entusiaster, samt forskning og utvikling innenfor feltet gemmologi.

Lupe over en diamant, inngravering synlig gjennom lupen
IGI sertifikat med en diamant liggende oppå

Hva er IGI-sertifisering?

IGI-sertifisering innebærer en grundig undersøkelse og vurdering av en edelsten eller et smykke for å fastslå kvaliteten og ektheten. 

 

Sertifiseringsprosessen vurderer flere faktorer, inkludert steinens farge, klarhet, sliping og karatvekt, samt eventuelle behandlinger eller forbedringer som kan ha blitt påført.

 

IGI-sertifisering gir forbrukerne en pålitelig og objektiv vurdering av kvaliteten til en edelsten, som hjelper dem med å ta informerte kjøpsbeslutninger. Det bidrar også til å forhindre svindel og feilrepresentasjon i edelstensbransjen ved å tilby et standardisert system for vurdering og karakterisering av edelstener.

Flere diamanter liggende på et bord

Hva er GIA?

The Gemological Institute of America (GIA)  er en annen globalt anerkjent organisasjon som gir rapporter om sertifisering av diamanter, fargede steiner og smykker. Den ble etablert i 1931 og har lokasjoner i over 100 land rundt om i verden.

 

GIA er kjent for å ha de strengeste sertifiseringsstandardene i bransjen. Rapportene deres er svært detaljerte og gir informasjon om alle aspekter av kvaliteten til en diamant, inkludert snitt, klarhet, farge og vekt.

Hva er GIA-sertifisering?

En av de mest kjente tjenestene som tilbys av GIA, er sertifisering av edelstener, som gir en omfattende vurdering av kvalitet og egenskaper til en edelstein. GIA's sertifiseringsprosess innebærer en grundig undersøkelse av edelsteinen ved hjelp av ulike teknikker, inkludert visuell inspeksjon, gemologiske tester og analyse av edelsteinens fysiske og kjemiske egenskaper.


Sertifikatet som resultatet av GIA gir en detaljert rapport om edelsteinens kvalitet og egenskaper, inkludert informasjon om vekt, størrelse, farge, klarhet og sliping. 


Denne informasjonen kan være verdifull både for forbrukere og profesjonelle som ønsker å kjøpe eller selge edelstener, da det gir en objektiv vurdering av edelsteinens kvalitet og kan hjelpe til med å fastsette verdien i markedet.

IGI Logo Sevendal
GIA Logo Sevendal

Forskjellene mellom IGI- og GIA-sertifiseringer

IGI og GIA er to av de mest anerkjente og bredt anerkjente organisasjonene for diamantsertifisering i verden. 

 

Både IGI og GIA gir diamantgraderingsrapporter som gir informasjon om en diamants kvalitet og egenskaper. Imidlertid er det noen forskjeller mellom de to sertifiseringene.

 

Graderingsstandarder: IGI og GIA har litt forskjellige graderingsstandarder. GIA regnes som bransjestandarden og er kjent for sitt strenge graderingssystem. 

 

Graderingsmetodologi: Begge organisasjonene bruker en lignende metodologi for å vurdere diamanter, noe som innebærer evaluering av de 4 C-ene (farge, klarhet, sliping og karatvekt). Imidlertid legger IGI større vekt på slipingen av diamanten, mens GIA legger mer vekt på farge og klarhet. 

 

Rapportformat: Rapportenes format er også forskjellig. IGI gir en mer detaljert rapport som inkluderer ytterligere informasjon som fluorescens, polering og symmetrikarakterer. GIA sin rapport er mer kortfattet og fokuserer hovedsakelig på de 4 C-ene. 

 

Kostnad: Kostnaden for sertifisering kan også variere mellom de to organisasjonene. Generelt sett er IGI-sertifisering rimeligere enn GIA-sertifisering.

 

Oppsummert, selv om både IGI og GIA er anerkjente sertifiseringsorganisasjoner, har de noen forskjeller når det gjelder graderingsstandarder, metodologi, rapportformat og kostnad. Til syvende og sist kommer valget mellom de to ned til personlig preferanse og hva som er viktigst for kjøperen.

Hvilken diamantsertifisering er best, IGI eller GIA?

Både IGI og GIA er anerkjente laboratorier for diamantgradering som gir pålitelige og nøyaktige diamantsertifikater.

 

Imidlertid anses GIA generelt som den mer prestisjefylte og etablerte institusjonen, med rykte for å ha de strengeste graderingsstandardene i bransjen. 

 

GIA betraktes ofte som bransjestandarden for diamantgradering, og deres sertifikater er bredt anerkjent og respektert over hele verden.

 

Til syvende og sist er både IGI og GIA anerkjente institusjoner som gir pålitelige tjenester for diamantsertifisering. Valget mellom de to kan til syvende og sist avhenge av personlig preferanse, samt de spesifikke behovene og kravene til den enkelte.

 

Hvilken sertifisering skal jeg velge?

Hvis du leter etter den høyeste kvaliteten på diamantsertifisering, bør du velge en GIA-sertifisering. Hvis du er på et budsjett, kan du velge en IGI-sertifisering. Det er imidlertid viktig å merke seg at en IGI-sertifisert diamant sannsynligvis ikke vil være like høy kvalitet som en GIA-sertifisert diamant.

Alle naturlige diamanter over 0,30carat hos Sevendal blir uavhengig verifisert med hensyn til kvalitetskarakteristikker og i tillegg sertifiserer også opprinnelsen. Vi tror at alle fortjener å ha tilgang til vakre og kvalitetsdiamanter, og vi er stolte av å tilby et bredt utvalg av diamanter til rimelige priser. Vi håper du finner den perfekte diamanten for deg!