Fairtrade-gull

Hva er Fairtrade-gull?

Fairtrade-gull er gull som er produsert av småskala gruver som oppfyller strenge krav for å sikre at utvinningen av gull ikke går på bekostning av menneskerettigheter eller miljøet.

Fairtrade International , en uavhengig organisasjon som arbeider for å fremme bærekraftig utvikling og rettferdige handelsforhold for bønder og arbeidere i utviklingsland, sertifiserer gull som oppfyller disse kravene.

Gruvearbeidere som produserer Fairtrade-gull mottar rettferdig betaling for arbeidet sitt og jobber under trygge og verdige forhold. De blir også opplyst om farene ved kvikksølv og andre skadelige stoffer.

I tillegg mottar de en ekstra sum for gullet som er øremerket til å finansiere samfunnsprosjekter som skoler og sykehus, som er avgjørende for å forbedre livskvaliteten til gruvesamfunnene.

Fairtrade-gull logo Sevendal
ikon humanitær Sevendal

Mange gruver drives under tvang, og det er ofte barn som blir tvunget til det farlige arbeidet.

ikon etisk produksjon Sevendal

Å kjøpe Fairtrade-gull er en måte å bidra til å bekjempe barnearbeid i gullgruver og andre sosiale og miljømessige problemer.

ikon garanti Sevendal

Kjøp av resirkulert-gull gir ingen betydelig miljømessig eller humanitær verdi.

Det mest verdifulle gullet

Småskala gullgruvedrift er en viktig kilde til arbeidsplasser i mange utviklingsland, men også en stor kilde til forurensning og utnyttelse. Hvert år frigjøres 1000 tonn kvikksølv fra småskala gullgruver, noe som er farlig for miljøet og helsen til gruvearbeiderne og deres familier.

Det finnes omtrent 20 millioner småskala gullgruvearbeidere globalt inkludert 5 millioner kvinner og barn , men de står bare for ca. 20 prosent av verdens gullforsyning. Mange tjener så lite som 10-20 kroner dagen, og de blir ofte utnyttet av mellommenn.

Gullgruvedrift er en av de verste formene for barnearbeid. Barn som jobber i gullgruver er utsatt for farlige arbeidsforhold, de blir ofte utnyttet og mishandlet, og de har liten eller ingen mulighet til å gå på skole.

Når du kjøper Fairtrade-gull, kan du være sikker på at du støtter en bærekraftig produksjonsprosess som bidrar til å forbedre livene til barn og familier i gullgruvesamfunn

Les mer om etisk gull her .

.

Hånd som holder blomster med en giftering og forlovelsesring i fairtrade-gull med diamanter
Diplom Fairtrade-gull ambassador Jonathan Sevendal