Forlovelsesringer
 • Diamantring Sevendal, klassisk kantet i hvitt gull 1ct diamant
 • Gifteringer
 • Smykker
 • Diamantring Sevendal, klassisk kantet i hvitt gull 1ct diamant
 • Enstens diamantøredobb 6 klør hvitt gull i øret på en modell
 • Tennisarmbånd Sevendal, hvitt gull, 2ct og 6ct på arm
 • Rosettring Sevendal, hvitt gull med 1 carat diamant
 • Om Sevendal
 • Vi velger våre materialer med største omhu for å sikre at de oppfyller de høyeste standardene, både med tanke på kvalitet og vårt ansvar for samfunn og miljø.

  Våre naturlige diamanter er hentet fra Etkati- og Diavik-gruvene i Canada, og hver diamant blir nøye sporet.

  I alle våre smykker bruker vi kun gull som er sertifisert av Fairtrade. Dette sikrer at hvert kjøp bidrar til bedre levekår og miljøstandarder i gruvesamfunnene.

 • Diamanter og krigen i Ukraina

  Er du ufrivillig med på å finansiere Russlands krigføring? 

  Diamanter og Russlands aggresjon i Ukraina: Et kritisk perspektiv

  I en fersk rapport av Hans Merket, forsker ved det belgisk-baserte forskningsinstituttet IPIS, kaster lyset på det alarmerende faktum at Kimberley-prosessen (KP) ikke makter å stoppe den verdensomspennende spredningen av «konfliktdiamanter».

   

  Den avdekker også en urovekkende sammenheng mellom diamanthandelen og finansieringen av den pågående, ugrunnete og hjerteløse krigen ledet av Russlands president Putin – Krigen mot Ukraina.

   

  IPIS-rapporten belyser hvordan russiske diamanter, produsert av verdens største diamantselskap, det delvis statseide selskapet ALROSA, er involvert i å finansiere denne krigen.

   

  ALROSA har to statlige aksjonærer, Russland og Republikken Yakutia, hvor hver eier 33 prosent av selskapets aksjer. Videre er ALROSA administrerende direktør, Sergej Sergejevitsj Ivanov, en nøkkelfigur i Putins indre krets, og selskapets styre inkluderer flere av Putins nærmeste allierte, inkludert landets finansminister, Anton Siluanov.

   

  Til tross for at ALROSA markedsfører seg som et ansvarlig gruveselskap og hevder å etterleve "de høyeste standardene for ansvarlig forretningsdrift," inkludert respekt for menneskerettigheter og integritet i forsyningskjeden fra gruve til kunde, reiser denne rapporten alvorlige spørsmål. 

   

  I 2016 ble ALROSA's forpliktelser anerkjent av en uavhengig revisjon for Responsible Jewelry Council (RJC), som tildelte selskapet en sertifisering i henhold til "code of practices." Disse standardene inneholder også etiske forretningsaspekter, som tiltak mot korrupsjon, menneskerettigheter, gode arbeidsforhold, samfunnsansvar og miljøvern.

   

  Denne rapporten påpeker urovekkende forbindelser som alle som kjøper eller handler med diamanter, spesielt de som verdsetter etikk og bærekraft, bør ta på alvor.

  Mir-gruven i Yakutia
  Den Russiske Mir-gruven etter oversvømmelsen i 2017​​

  Alrosas etiske omdømme på spill: Alvorlige hendelser kaster skygger over gruveselskapets ansvarlige praksis

  I de senere årene har Alrosas påstand om ansvarlig gruvedrift blitt overskygget av alvorlige hendelser. I 2017 mistet åtte arbeidere livet da en underjordisk sjakt i Alrosas prestisjefylte Mir-gruve i Yakutia ble oversvømt. Til tross for tidlig kunnskap om lekkasjen, ble direktøren for gruven, Alexei Burkser, og sjefingeniøren avskjediget for å unnlate å avbryte arbeidet og evakuere arbeiderne.

   

  Burkser ble senere funnet død i varetekt med "tegn på selvmord."

   

  Som den største aksjonæren sviktet Alrosa å reagere i 2021 etter en massiv utslipp ved Catoca-gruven i Angola. Dette giftige utslippet forurenset hundrevis av kilometer med elver i Angola og nabolandet Den demokratiske republikken Kongo.

   

  Utslippet hadde en ødeleggende innvirkning på elvelivet og menneskers helse. I tillegg til betydelig skade på fiskebestanden, førte forurensningen til tolv menneskers død og tusenvis av syke.

   

  Giftig utslipp elv vannet rødt
  ​​Giftig utslipp farget hundrevis av kilometer med elver i Angola og Kongo

  Det er uomtvistelig at det russiske regimet drar nytte av sin eierandel i Alrosa, som oppnådde en fortjeneste på 1,5 milliarder dollar i løpet av 2021.

  Ikke bare eier den russiske føderasjonen en andel av Alrosas inntekter, men siden 1990-tallet har den også deltatt i kjøp og salg av diamantproduksjon fra selskapet gjennom Gokhran. Gokhran er Russlands statseide lager av edelstener, diamanter og metaller, og det opererer under Finansdepartementet. 


  Antallet diamanter som Gokhran har på lager, og dermed potensialet for inntektsgenerering ved å bringe denne beholdningen til markedet, er en statshemmelighet. 


  I 2021 gjennomførte Gokhran seks auksjoner som samlet inn 225 millioner dollar ved salg av totalt tre millioner karat diamanter. Ifølge en kilde utgjorde disse auksjonene 20% av Gokhrans totale depot

  Den russiske føderasjonen genererer ikke bare inntekter fra diamanter som aksjonær. Siden 1990-tallet har den  kjøpt og solgt diamantproduksjon fra Alrosa Dette gjøres av Gokhran, Russlands statseide lager av edelstener, diamanter og metaller som opererer under Finansdepartementet. Det er en statshemmelighet hvor mange diamanter Gokhran har på lager ,og dermed hvor mye inntekter Russland kan generere ved å sette denne reserven på markedet. I 2021 arrangerte Gokhran seks auksjoner for totalt tre millioner karat som samlet inn 225 millioner dollar. Ifølge en kilde utgjorde disse auksjonene 20% av Gokhrans totale depot.

   

  Diamantubåten Alrosa: Nye avsløringer om støtte til Russlands militærapparat

  I siste kvartal av 2021 kom det oppsiktsvekkende opplysninger som peker på Alrosas langvarige engasjement i å støtte Russlands militærapparat. Disse opplysningene kaster lys over selskapets tette bånd til militære operasjoner og strategier.

   

  Tidligere i 2021 rapporterte den belgiske avisen HLN om russiske militæres påstand om at Alrosa hadde kontinuerlig finansiert tiltak for å styrke russiske ubåters kampberedskap i flere år.

   

  Gjennom nøye gransking av Alrosas nyhetsbrev har det også blitt avdekket at selskapet etablerte en betydelig sponsoravtale med kampubåten B-871 allerede i 1997. Ifølge avtalen hadde Alrosa forpliktet seg til å opprettholde ubåtens kampklarhet og tilby materiell støtte til mannskapet om bord.

   

  Selskapet hevder at denne sponsoravtalen var drevet av et ønske om å løse to viktige utfordringer. For det første ønsket de å bidra til å redde den russiske marinen fra sammenbruddet som fulgte Sovjetunionens oppløsning. Som en motytelse håpet Alrosa å gi ungdommer fra Yakutia, hvor flertallet av gruvene er lokalisert, muligheten til å "tjene" på ekte kampubåter og dermed beskytte dem mot økende kriminalitet, narkotikamisbruk og alkoholisme i regionen.

  Kamp-ubåten Alrosa B-871 2008 Diamantubåten

  "Diamantubåten" Alrosa 

  I tillegg til sponsoravtalen har Alrosa også stilt selskapets egne fly til marinens disposisjon for å transportere rekrutter til Moskva for opplæring. Som takk for selskapets støtte tildelte øverstkommanderende for den russiske marinen ubåten B-871 ærenavnet 'Alrosa' i 2004.

   

  Tidlig i 2014 deltok ubåten «Alrosa» i Russlands annektering av Krim . Kort tid etter, midt i det Alrosa kaller et «kaleidoskop av hendelser i disse virkelig historiske dagene for Sevastopol og Krim», dedikerer selskapet en artikkel i nyhetsbrevet fra april til «Diamantubåten og Ukraina».

   

  Den hyller hvordan ubåten «Alrosa», med sin lange tjeneste og merittliste ,spilte en avgjørende rolle i opplæringen av mannskapene på Russlands omfattende Svartehavsflåte. Med stolthet uttrykker det hvordan denne imponerende historikken førte til at ubåtmannskapet «Alros»' ble valgt til å betjene Zaporoshye-ubåten, som «etter mange år som en del av Ukrainas marine returnerte

   

  Dette avslører en uventet kobling mellom en diamantgruvegigant og den russiske marinen, og gir grunnlag for bekymringer rundt Alrosas involvering i militære anliggender. Disse nyhetene har skapt en ny dimensjon til selskapets allerede komplekse historie og forsterket spørsmålene om dets etiske praksis og samfunnsansvar.

  Kimberley-prosessen (KP) og Russlands medlemskap: En kompleks situasjon

  Kimberley-prosessen (KP), som har sin snevre definisjon av "konfliktdiamanter," har ikke funnet grunn til å ekskludere Russland fra sine rekker, til tross for bekymringer rundt diamantenes rolle i finansieringen av krigen i Ukraina.

   

  Faktisk er Russland en svært aktiv deltaker i Kimberley-prosessen og har en ledende rolle i to viktige komiteer: komiteen for deltakelse og formannskap (CPC) og komiteen for regler og prosedyrer (CRP).

   

  Representanter fra det sivile samfunnet, kjent som "Civil Society Coalition," har tatt initiativet til en ekstraordinær spesialsesjon for å adressere spørsmålet om finansieringen av Russlands krigføring i Ukraina. Dette initiativet har også fått støtte fra Ukraina.

   

  Imidlertid krever alle beslutninger innen KP enstemmighet, og det er mulig for ethvert medlem å blokkere selv møter. Dette gir Russland en effektiv måte å forhindre forsøk på å ta tak i sammenhengen mellom diamanter og krigsfinansiering i Ukraina. Denne komplekse dynamikken har ført til spenninger innenfor KP, og spørsmålene om etisk ansvar og konfliktfinansiering fortsetter å være diskutert.